مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی شیمی
  گرایش کاربردی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه / معدل 14

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  رنگسازی ...... ( به علت همکاری داشتن در حال حاضر از نام بردن اسم کارخانه معذورم)
  کارشناس توسعه و تحقیقات

  توضیحات: آشنایی کامل با مواد_ خط تولید_ Qc کردن مواد اولیه و کنترل کیفیت سالن تولید و ....

 • فروردین ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۱
  رستوران بین المللی دیاکو
  خرید و تدارکات زنجیره تامین/ مدیر

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com