مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1381 تا 1385
  کارشناسی مترجمي زبان انگليسي
  /دانشگاه آزاد كرج

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۸۶ تا تیر ۱۳۹۵
  شركت بازرگاني نيكان
  كارشناس بازرگاني خارجي
 • فروردین ۱۳۸۲ تا دی ۱۳۸۶
  شركت اتحاد سپيد ايين
  كارشناس بازرگاني خارجي

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: ليسانس
 • آفیس اکسل و Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: ليسانس
 • آفیس اکسل و Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com