مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
  گرایش تکنولوژی مواد غذایی /دانشگاه علوم و تحقیقات تهران / معدل 17
 • 1386 تا 1388
  کارشناسی علوم و صنایع غذایی
  گرایش صنایع غذایی /دانشگاه علوم و تحقیقات تهران / معدل 17

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۵ تا اسفند ۱۳۹۵
  نیک توشه زیست
  صنایع غذایی/ کارشناس محصول
 • شهریور ۱۳۹۱ تا مهر ۱۳۹۴
  شرکت آرتین شیمی
  صنایع غذایی/ کارشناس فنی فروش
 • اردیبهشت ۱۳۸۹ تا مرداد ۱۳۹۱
  بازرگانی منافبی
  صنایع غذایی/ کارشناس فروش مواد اولیه صنایع غذایی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com