مختصری از من

عضو ستاد حامی نخبگان

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد شیمی
  گرایش تجزیه /دانشگاه رازی کرمانشاه / معدل 16

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  دو مقاله پژوهشی isi در مرحله ریواز.......در زمینه ساخت سنسورهای الکتروشیمیایی ارائه طرح کارافرینی برتر در استان کرمانشاه در سال88 تدریس شیمی ، فیزیک، و ریاضی از ابتدایی تا دبیرستان در سطح شهرستان همکاری با شرکت دانش بنیان ایده سازان زیستی زاگرس کرمانشاه.

افتخارات

 • 1388
  ارائه طرح کارافرینی برتر استانی در زمینه ساخت لوازم ازمایشگاهی و دعوت به جشنواره شیخ بهایی اصفهان.

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • شرکت در طرح ها و پروژه های پژوهشی و ارتباط با مراکز دانش بنیان

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • تسلط در ساخت سنسورهای الکتروشیمیایی و کار با نرم افزارهای تخصصی شمی تجزیه
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک جهاد دانشگاهی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: زبان پایه-interchange
دانش تخصصی
 • تسلط در ساخت سنسورهای الکتروشیمیایی و کار با نرم افزارهای تخصصی شمی تجزیه
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک جهاد دانشگاهی
https://.com