مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه غیر انتفاعی پرندک / معدل 14

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۵
  خدمات مالی نوین حساب
  مالی و حسابداری/ کمک حسابدار و حسابدار
 • مهر ۱۳۹۴ تا آذر ۱۳۹۴
  خدمات مالی نوین حساب
  مالی و حسابداری/ کاراموز حسابداری و حسابرسی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار مالی هلو
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی تدبیر
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی صاحب نظران
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com