مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا 1395
    کارشناسی حقوق
    گرایش حقوق /دانشگاه آزاد / معدل 15
https://.com