مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1371 تا 1373
  فوق دیپلم علوم انسانی
  گرایش حسابداری /دانشگاه پیام نور-زرینشهر / معدل 15

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۶۱ تا آبان ۱۳۹۴
  نیروهای مسلح-سپاه
  مالی و حسابداری/ بخش مالی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مشتری مداری
https://.com