مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی نرم افزار كامپيوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه دخترانه آل طه

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۶ تا شهریور ۱۳۹۶
  كيارا افزار
  بازاریابی و فروش/ كارشناس فروش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • شبكه
  100% Complete
  عنوان مدرک: cisco-ccnA-ccnP

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visual Basic
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visual Studio
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • WordPress
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • شبكه
  100% Complete
  عنوان مدرک: cisco-ccnA-ccnP
https://.com