مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی نفت
  گرایش اکتشافات /دانشگاه تهران مرکز
 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسي نفت
  گرایش بهره برداري /دانشگاه گچساران / معدل 15

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  در اين سال به مدت ٢ ماه در شركت ملي حفاري ايران اهواز تحت عنوان كنترل فوران چاه به عنوان دوره كار اموزي واحد درسي گذراندم
https://.com