مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA)
  گرایش مالی /دانشگاه W. P. Carey School of Business
 • 1380 تا 1384
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه پیام نور اراک / معدل 16

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  اندیشه رقم پارس
  مالی و حسابداری/ حسابدار ارشد و مشاور SAP FICO

  توضیحات: Preparing periodic financial statements, including profit and loss accounts, budgets, cash flows, variance analysis and commentaries;
  Providing a support service by working with all departments and the management team to help make financial decisions;
  ensuring spending is kept in line with the budget;
  informing key strategic decisions and formulating business strategies;
  Advising on the financial implications and consequences of business decisions;
  Analysing financial performance and contributing to medium and long-term business planning/forecasts;
  Negotiating on major projects, loans and grants;
  Offering professional judgement on financial matters and advising on ways of improving business performance;
  Interpreting and communicating financial data to non-financial managers;
  liaising with other function managers to put the finances and accounts in context;
  Monitoring and evaluating financial information systems and suggesting improvements where needed;
  Develop and maintain timely and accurate financial statements and reports that are appropriate for the users.

 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۳
  مالی و حسابداری/

سوابق آموزشی پژوهشی

 • • Ethic in Finance- Robin Cosgrove Mar 2015

پروژه ها

 • IMA LEADERSHIP ACADEMIC
  لیدر برتر

  توضیحات: Gold- Silver- Bronz- Pewter medals (IMA LEADERSHIP ACADEMIC (CMA)) – 31 Agust 2015
  IMA LEADERSHIP ACADEMIC (CMA)
  February 2014
  • IMALA Course Completion
  • IMALA Faculty service
  • IMALA Mentoring Program Participation
  • IMA Chapter and Coucil Service
  • IMA Commitee Service
  • IMA Committee Chair Service
  • Served as an Advisory Committee Chair

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • امور مالی و مالیاتی
  100% Complete
  عنوان مدرک: CPA-CMA-CFA
 • GAAP and lFRS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • SAP FICO Consultant
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • SAP FICO
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اسپانیایی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • امور مالی و مالیاتی
  100% Complete
  عنوان مدرک: CPA-CMA-CFA
 • GAAP and lFRS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • SAP FICO Consultant
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com