مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  دیپلم کامپیوتر
  گرایش کار و دانش
 • 1377 تا 1380
  دیپلم کامپیوتر
  گرایش کار و دانش

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۸۰ تا هم اکنون
  دبستان علوی 2 پسرانه
  IT و نظامت و صوتی تصویری

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • IT و صوتی تصویری
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • vegas & adobe
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • IT و صوتی تصویری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com