مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1384 تا 1388
    کارشناسی زبان انگلیسی
    گرایش آموزش /دانشگاه آزاد قایمشهر / معدل 15.88
https://.com