مختصری از من

تجربه کاری من: در یک کانون تبلیغات که در آنجا دو هفته مشغول به کار بودم.
در زمان خدمت سربازی در قسمت شعبه رایانه کار میکردم که کار ما تعمیرات سخت افزار، تعویض قطعات و نصب نرم افزار های مورد نیاز کاربران بود.

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان / معدل 16.75
 • 1388 تا 1390
  فوق دیپلم کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه دانشگاه فنی چمران / معدل 15.21

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • حفظ قرآن، ورزش فوتبال،

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • C#
  80% Complete
  عنوان مدرک: مهندس برنامه نویس c#(Windows Application)
 • Network+
  80% Complete
  عنوان مدرک: تکنسین عمومی شبکه های کامپیوتری
 • شبکه های کامپیوتری
  80% Complete
  عنوان مدرک: تکنسین عمومی شبکه های کامپیوتری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Access
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visual Studio Ultimate
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • عربی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • C#
  80% Complete
  عنوان مدرک: مهندس برنامه نویس c#(Windows Application)
 • Network+
  80% Complete
  عنوان مدرک: تکنسین عمومی شبکه های کامپیوتری
 • شبکه های کامپیوتری
  80% Complete
  عنوان مدرک: تکنسین عمومی شبکه های کامپیوتری
https://.com