مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی صنایع غذایی
  گرایش کشاورزی /دانشگاه ازاد اسلامی تبریز / معدل 14

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • خیاطی
 • تکواندو

نقاط قوت رفتاری

 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com