مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1382 تا 1385
  کارشناسی حسابداری
  گرایش محض /دانشگاه ازاد اسلامی اراک / معدل 18.34

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1389
  از سال 1389 تا کنون تدریس در حوزه های مالی و حسابداری در دانشگاه ( آزاد - پیام نور- سما)

دانش تخصصی

 • حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد حسابداری

ابزار و نرم افزار

 • استفاده موثر از office و همچنین کار با سیستمهای مالی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد حسابداری
https://.com