مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی
  گرایش آنالیز عددی /دانشگاه علم و صنعت / معدل 16.18
 • 1382 تا 1386
  کارشناسی ریاضی
  گرایش کاربردی /دانشگاه صنعتی امیرکبیر / معدل 14.27

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  بازرگانی پانته آ
  مالی و حسابداری/ کارمند حسابداری

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  تدریس ریاضیات دبیرستان

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار بیمه (ListDisk)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار ورانگر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار شماران سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com