مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
  گرایش تجارت الکترونیک /دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه
 • 1392 تا 1394
  کارشناسی معماری
  /دانشگاه آزاد واحد شهر ری

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  وزارت دفاع
  انجام چندین پروزه نخبگان
 • فروردین ۱۳۹۳ تا مهر ۱۳۹۴
  شرکت پتروشیمی پازارگاد
  مدرس زبان انگلیسی
 • تیر ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۴
  شرکت Sony و شرکت گاز تهران
  مترجم همزمان
 • تیر ۱۳۸۶ تا هم اکنون
  آموزشگاه آریانپور -ملل -ایرانمهر- ایران کانادا -مدرسه آیلتس تهران
  مدرس زبان انگلیسی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • تسلط کامل به زبان انگلیسی(مکالمه، مکاتبه و ترجمه) و دارای مدرک TOEFL – FCE – CAE –IELTS– TTC–TOT–TKT
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تسلط در امور معماری (طراحی نقشه های اجرایی فاز ۱ و ۲ - طراحی نما - طراحی داخلی (Interior Design)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تسلط در امور نامه نگاری و تنظیم قرار داد های کاری به زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Autodesk 3ds Max
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با محیط اینترنت و نرم افزار های مرتبط- مرور گر ها و mail server ها
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تسلط کامل به زبان انگلیسی(مکالمه، مکاتبه و ترجمه) و دارای مدرک TOEFL – FCE – CAE –IELTS– TTC–TOT–TKT
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تسلط در امور معماری (طراحی نقشه های اجرایی فاز ۱ و ۲ - طراحی نما - طراحی داخلی (Interior Design)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تسلط در امور نامه نگاری و تنظیم قرار داد های کاری به زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com