مختصری از من

اینجانب در دوره ارشدم در زمینه استخراج و شناسایی مواد فعال گیاه به کمک HPLC و ستون کروماتوگرافی و TLC پژوهش کردم و بررسی خواص ترکیبات را به صورت تئوری با مولکولار داکینگ انجام داده ام. همچنین علاقه به انجام کارهای پژوهشی و توسعه ای دارم.

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد شیمی دارویی
  گرایش شیمی دارویی /دانشگاه شهید بهشتی تهران / معدل 15.53
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی شیمی کاربردی
  /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی قائمشهر / معدل 18.17

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  استخراج و شناسایی برخی از ترکیبات فعال گیاه T.nephrophyllum
 • 1395
  بررسی خواص ضد سرطان برخی از ترکیبات خانواده چتریان به کمک مولکولار داکینگ
 • 1392
  انجام کار پژوهشی که با موضوع Si-decorated graphene: A promising media for molecular hydrogenstorage در ژورنال Elsevier چاپ شده است.
 • 1392
  حذف ماده ی رنگزای 911 توسط نانو جاذب کاتیوزا

افتخارات

 • 1393
  رتبه 26 کنکور کارشناسی ارشد
 • 1393
  نفر اول در رشته خود در کارشناسی

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرک فنی و حرفه ای
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • schrodinger
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ChemBio Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoDock
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Discovery Studio
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • LigPluse
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • HPLC
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Power wave
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرک فنی و حرفه ای
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com