مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1387
  کارشناسی برق
  گرایش قدرت /دانشگاه آزاد / معدل 13

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۴ تا تیر ۱۳۹۵
  مهندسین مشاور منیران
  مهندسی برق/ مهندس ناظر
 • دی ۱۳۹۰ تا آذر ۱۳۹۴
  مهندسین مشاور نورگسنر
  مهندسی برق/ مهندس ناظر
 • مرداد ۱۳۸۸ تا دی ۱۳۹۰
  پارسیان نوین تک آسانبر
  پشتیبان فنی
 • فروردین ۱۳۸۸ تا تیر ۱۳۸۸
  اکباتان بالابر نیک
  تکنسین فنی
 • تیر ۱۳۸۷ تا بهمن ۱۳۸۷
  تدبیر نیرو
  مهندسی برق/ کارآموز نظارت

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • اتوکد
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com