مختصری از من

فرهاد مطاعی
متولد 1367 - سنندج
دیپلم عکاسی ، کارشناسی سینما ( گرایش تدوین )
دانشجویی کارشناسی ارشد عکاسی
تالیف چندین مقاله در زمینه نقد عکس و انتشار در سایت های مختلف هنری و چاپ در مطبوعات
برگزاری ورک شاپ عکاسی با موضوع سیرتحول عکاسی مستند در سینما جوان سنندج شهریور 94
برگزاری ورک شاپ عکاسی با موضوع اصول و ساختار مجموعه عکس مستند در سنندج تیر 95
تدریس دروس عکاسی در دانشگاه علمی و کاربردی با کد مدرسی 9410000114345
تدریس دوره های عکاسی در انجمن عکس و فیلم دانشگاه کردستان
تدریس عکاسی خبری برای روابط عمومی ادارات در مرکز آموزش و پژوهش استانداری کردستان
تصویربرداری و تدوین فیلم سه تار کارگردان عطا قادری آذر 87
تدوین مشترک فیلم پیرمحمد کارگردان امیر غلامی مرداد 91
تدوین فیلم امروز کارگردان بختیار خلیلی دی 94
تصویربرداری و تدوین فیلم پدر کارگردان خسرو انصاریان آبان 95
تصویربرداری و تد

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی ارشد عکاسی
  گرایش ندارند /دانشگاه مازندران

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تالیف چندین مقاله در زمینه نقد عکس و انتشار در سایت های مختلف هنری و چاپ در مطبوعات برگزاری ورک شاپ عکاسی با موضوع سیرتحول عکاسی مستند در سینما جوان سنندج شهریور 94 برگزاری ورک شاپ عکاسی با موضوع اصول و ساختار مجموعه عکس مستند در سنندج تیر 95 تدریس دروس عکاسی در دانشگاه علمی و کاربردی با کد مدرسی 9410000114345 تدریس دوره های عکاسی در انجمن عکس و فیلم دانشگاه کردستان تدریس عکاسی خبری برای روابط عمومی ادارات در مرکز آموزش و پژوهش استانداری کردستان
 • 1388
  تالیف چندین مقاله در زمینه نقد عکس و انتشار در سایت های مختلف هنری و چاپ در مطبوعات برگزاری ورک شاپ عکاسی با موضوع سیرتحول عکاسی مستند در سینما جوان سنندج شهریور 94 برگزاری ورک شاپ عکاسی با موضوع اصول و ساختار مجموعه عکس مستند در سنندج تیر 95 تدریس دروس عکاسی در دانشگاه علمی و کاربردی با کد مدرسی 9410000114345 تدریس دوره های عکاسی در انجمن عکس و فیلم دانشگاه کردستان تدریس عکاسی خبری برای روابط عمومی ادارات در مرکز آموزش و پژوهش استانداری کردستان
 • 1388
  تالیف چندین مقاله در زمینه نقد عکس و انتشار در سایت های مختلف هنری و چاپ در مطبوعات برگزاری ورک شاپ عکاسی با موضوع سیرتحول عکاسی مستند در سینما جوان سنندج شهریور 94 برگزاری ورک شاپ عکاسی با موضوع اصول و ساختار مجموعه عکس مستند در سنندج تیر 95 تدریس دروس عکاسی در دانشگاه علمی و کاربردی با کد مدرسی 9410000114345 تدریس دوره های عکاسی در انجمن عکس و فیلم دانشگاه کردستان تدریس عکاسی خبری برای روابط عمومی ادارات در مرکز آموزش و پژوهش استانداری کردستان

پروژه ها

 • 1395
  فیلم کوتاه
  عکاس . تصویر بردار و تدوین گر

  توضیحات: تالیف چندین مقاله در زمینه نقد عکس و انتشار در سایت های مختلف هنری و چاپ در مطبوعات
  برگزاری ورک شاپ عکاسی با موضوع سیرتحول عکاسی مستند در سینما جوان سنندج شهریور 94
  برگزاری ورک شاپ عکاسی با موضوع اصول و ساختار مجموعه عکس مستند در سنندج تیر 95
  تدریس دروس عکاسی در دانشگاه علمی و کاربردی با کد مدرسی 9410000114345
  تدریس دوره های عکاسی در انجمن عکس و فیلم دانشگاه کردستان
  تدریس عکاسی خبری برای روابط عمومی ادارات در مرکز آموزش و پژوهش استانداری کردستان
  تصویربرداری و تدوین فیلم سه تار کارگردان عطا قادری آذر 87
  تدوین مشترک فیلم پیرمحمد کارگردان امیر غلامی مرداد 91
  تدوین فیلم امروز کارگردان بختیار خلیلی دی 94
  تصویربرداری و تدوین فیلم پدر کارگردان خسرو انصاریان آبان 95
  تصویربرداری و تدوین فیلم آدم ها کارگردان خسرو انصاریان آذر 95

  جشنواره ها :
  Siena International Photo Awards 2015ایتالیا راهیابی به بخش فینال جشنواره جهانی
  کسب رتبه دوم نخستین جشنواره کشوری عکس فردا روشن 1394
  تقدیر در هشتمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری های غرب کشور 1394 شایسته
  کسب رتبه دوم استانی جشنواره مطبوعات در بخش تک عکس 1394
  برگزیده جشنواره کشوری سالانه نگاه ایرانی ( سینا ) 1393
  برگزیده هشتمین جشنواره کشوری عکس رشد 1393
  کسب رتبه سوم کشوری در یازدهمین جشنواره پرسش مهر 1391
  برگزیده جشنواره دوسالانه عکس کودک لهستان 2012
  برگزیده جشنواره سازمان ملل با موضوع انسان و زندگی 2009 لندن
  برگزیده جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر بخش عکس 1387

افتخارات

 • 1395
  جشنواره ها :
  Siena International Photo Awards 2015ایتالیا راهیابی به بخش فینال جشنواره جهانی
  کسب رتبه دوم نخستین جشنواره کشوری عکس فردا روشن 1394
  تقدیر در هشتمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری های غرب کشور 1394 شایسته
  کسب رتبه دوم استانی جشنواره مطبوع

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • کار کردن در مجلات هنری و فرهنگی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • عکاسی دیجیتال - تصویربرداری- تدوین فیلم
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی تدوین فیلم و کارشناسی ارشد عکاسی

ابزار و نرم افزار

 • فتوشاپ - ادیوس - اادوب اودیشن
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی تدوین و کارشناسی ارشد عکاسی

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک: -
دانش تخصصی
 • عکاسی دیجیتال - تصویربرداری- تدوین فیلم
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی تدوین فیلم و کارشناسی ارشد عکاسی
https://.com