مختصری از من

به عنوان فردى كه تجربه كار در شعبه به عنوان كاربر ارزى را داشته، بسيار علاقه مند به ادامه فعاليت و تجربه اندوزى در زمينه ارزى مى باشم.

سوابق تحصیلی

 • 1383 تا 1387
  کارشناسی كامپيوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه علمى كاربردى- جهاد دانشگاهى

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  بانك شهر
  متصدى امور بانكى ٢

  توضیحات: متصدى ارزى شعبه

 • دی ۱۳۸۹ تا شهریور ۱۳۹۱
  بانك شهر
  متصدى امور ادارى

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • خود مدیریتی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • فناوری اطلاعات (IT)
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان مديريت صنعتى ١٣٧٩-١٣٨٣
 • امور مالی واعتبارات اسنادی امورارزی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • فناوری اطلاعات (IT)
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان مديريت صنعتى ١٣٧٩-١٣٨٣
 • امور مالی واعتبارات اسنادی امورارزی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com