مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1395
  دکتری دامپزشكى
  /دانشگاه زابل / معدل 14.81

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  مقاله همايشى،مقاله ISI
 • 1395
  مقاله همايشى و مقاله ISI

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com