مختصری از من

علایق و فعالیت های داوطلبانه

  • علاقمند به هنرهای دستی .وشرکت در فعالیتهای خیر خواهانه

نقاط قوت رفتاری

  • تعهد و انگیزه خدمت
  • توسعه فردی (خود توسعه ای)
  • خلاقیت و نوآوری
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com