مختصری از من

موضوعات مورد علاقه:
۱. اتصالات سازه های فولادی
۲. سیستم های پیشرفته سازه های فولادی
۳. آسیب پذیری سازه های بتنی
۴. تاثیر میراگرها بر رفتار انواع سازه ها
۵. تونل
۶. سد خاکی
۷. سازه نگهبان گودبرداری
۸. تاثیر انفجار بر سازه های مجاور
۹. تاثیر انفجار بر سازه های زیر زمینی

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی عمران
  گرایش سازه /دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر / معدل 17.75

ابزار و نرم افزار

 • آباکوس(ABAQUS)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SAP 2000
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ETABS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Flac
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Plaxis
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SAFE
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com