مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1394 تا 1395
    کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
    گرایش استراتژیک /دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائم شهر / معدل 17

پیشینه شغلی

  • آذر ۱۳۹۳ تا هم اکنون
    ستاد اقامه نماز کشور
    منابع انسانی و آموزش/ کارشناس جذب و سازماندهی یاوران نماز
https://.com