مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مديريت محيط زيست
  گرایش HSE /دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات
 • 1387 تا 1391
  کارشناسی مهندسي صنايع
  گرایش ايمني صنعتي /دانشگاه كار قزوين / معدل 14

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  كاشي و سراميك سعدي
  مهندسی صنایع/ كارشناس برنامه ريزي

  توضیحات: ساماندهي به گزارشات توليد
  بهبود در فعاليت ها كنترل موجودي
  ايجاد برنامه كنترل زنجيره تامين كارخانه

 • دی ۱۳۹۲ تا اردیبهشت ۱۳۹۵
  شركت كاشي و سراميك سعدي
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ كارشناس برنامه ريزي نت

  توضیحات: تغيير برنامه سنتي تعميرات به برنامه جامع تعميرات و نگهداري بهره ور TPM
  اجراي نظام paperless بر پايه workflow كاري TPM
  كاهش هزينه و افزايش بهروري در واحد فني

 • مهر ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۲
  شركت باني چاو واحد تهران
  مهندسی صنایع/ كارشناس ارشد برنامه ريزي

  توضیحات: استقرار سيستم هاي پايش فرآيند ها
  بهينه سازي هزينه و عملكرد واحد
  ايجاد اهداف استراتژيك و روش هاي دستيابي به اهداف مورد نظر
  سازماندهي و ساماندهي منابع انساني و تجهيزات اعم از وسايل نقليه و ...
  ايجاد سيستم پرداخت بهره وري بر اساس دستيابي به اهداف

 • تیر ۱۳۸۸ تا اسفند ۱۳۸۸
  شركت برنا الكترونيك
  مهندسی صنایع/ كارشناس واحد تضمين كيفيت

  توضیحات: انجام فعاليت هاي واحد تضمين كيفيت من جمله پايش فرآيند ها و كنترل مستندات .
  انجام مميزي داخلي و رفع و مغايرت ها.
  دريافت گواهينامه ISO9001:2008 از شركت DQS

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار MSP
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com