مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1384 تا 1387
    کارشناسی حسابداری
    گرایش بازرگانی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند / معدل 13
https://.com