مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد روانشناسی
  گرایش بالینی /دانشگاه علوم پزشکی ایران / معدل 17.5

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  فروشگاه اینترنتی بامیلو
  سرپست بخش خدمات مشتریان
 • فروردین ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  دانشگاه علم و صنعت
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ سرپرست سایت کامپیوتری

دانش تخصصی

 • Psychological assessment
  60% Complete
  عنوان مدرک: روانشناسی بالینی
 • Psychological counseling
  60% Complete
  عنوان مدرک: روانشناسی بالینی
 • Psychotherapy
  60% Complete
  عنوان مدرک: روانشناسی بالینی
دانش تخصصی
 • Psychological assessment
  60% Complete
  عنوان مدرک: روانشناسی بالینی
 • Psychological counseling
  60% Complete
  عنوان مدرک: روانشناسی بالینی
 • Psychotherapy
  60% Complete
  عنوان مدرک: روانشناسی بالینی
https://.com