مختصری از من

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۲
  شركت بازرگاني تچرا
  بازاریابی و فروش/ كارشناس فروش

  توضیحات: شناسايي بازار فروش و جذب نيرو متخصص و تشكيل تيم فروش اختصاصي .طراحي راهكارهاي نوين براي فروش هر محصول

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com