مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1383 تا 1384
  دیپلم کامپیوتر
  گرایش کامپروتر / معدل 15

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۳ تا بهمن ۱۳۹۴
  شرکت شکلات باراکا
  انباردار
 • بهمن ۱۳۸۷ تا بهمن ۱۳۸۸
  سازه پیکر قرن
  خط تولید

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com