مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1392
  کارشناسی مهندسی ایمنی صنعتی
  /دانشگاه علم و هنر یزد
 • 1385 تا 1387
  فوق دیپلم بهداشت حرفه ای
  /دانشگاه علوم پزشکی یزد

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت نفت بیرجند
  ایمنی و محیط زیست/ کارشناس HSE
 • شهریور ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  معدن خاک نسوز سوراوجین عقیق رباط خان
  ایمنی و محیط زیست/ کارشناس و مشاور HSE
 • فروردین ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  معدن زغالسنگ پروده طبس
  ایمنی و محیط زیست/ کارشناس HSE
 • آبان ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  معدن زغال حرارتی فجر مزینو طبس
  ایمنی و محیط زیست/ کارشناس و مشاور HSE
 • مهر ۱۳۸۷ تا اسفند ۱۳۹۲
  معدن زغالسنگ پروده طبس
  پزشکی درمانی/پرستاری// مسئول بهداشت حرفه ای

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ورزش بدنسازی و کوهنوردی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • کمک های اولیه از مقدماتی تا پیشرفته
  100% Complete
  عنوان مدرک: کمک های اولیه و امداد نجات
 • ایمنی صنعتی
  80% Complete
  عنوان مدرک: HSE_MS
 • ایمنی صنعتی
  100% Complete
  عنوان مدرک: اصول ایمنی و بهداشت کار
 • ایمنی صنعتی
  80% Complete
  عنوان مدرک: بهداشت ایمنی محیط زیست و انرژی
 • ایمنی صنعتی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت ریسک
 • ایمنی صنعتی
  100% Complete
  عنوان مدرک: اموزش عمومی ایمنی
 • ایمنی صنعتی
  100% Complete
  عنوان مدرک: ایمنی و بهداشت در معادن زیر زمینی
دانش تخصصی
 • کمک های اولیه از مقدماتی تا پیشرفته
  100% Complete
  عنوان مدرک: کمک های اولیه و امداد نجات
 • ایمنی صنعتی
  80% Complete
  عنوان مدرک: HSE_MS
 • ایمنی صنعتی
  100% Complete
  عنوان مدرک: اصول ایمنی و بهداشت کار
 • ایمنی صنعتی
  80% Complete
  عنوان مدرک: بهداشت ایمنی محیط زیست و انرژی
 • ایمنی صنعتی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت ریسک
 • ایمنی صنعتی
  100% Complete
  عنوان مدرک: اموزش عمومی ایمنی
 • ایمنی صنعتی
  100% Complete
  عنوان مدرک: ایمنی و بهداشت در معادن زیر زمینی
https://.com