مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی حقوق
  گرایش حقوق /دانشگاه پیام نور مرکز شبستر
 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد زبان انگلیسی
  گرایش آموزش زبان انگلیسی /دانشگاه خاتم تهران / معدل 17.13
 • 1384 تا 1388
  کارشناسی زبان انگلیسی
  گرایش مترجمی /دانشگاه پیام نور مرکز شبستر / معدل 15.45

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  مرکز آموزش زبانهای خارجی آیین
  منابع انسانی و آموزش/ مدیریت آموزشی و دبیر
 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۴
  مرکز آموزش زبانهای خارجی مهر نیکان
  منابع انسانی و آموزش/ دبیر و مشاور آموزشی
 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۳
  مرکز آموزش زبانهای خارجی فرازین (مترجم)
  منابع انسانی و آموزش/ مدیریت آموزشی
 • فروردین ۱۳۸۴ تا فروردین ۱۳۸۹
  مرکز آموزش زبانهای خارجی پدیده
  منابع انسانی و آموزش/ دبیر

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  حضور در دومین کنفرانس زبان فارسی و اینترنت در پژوهشگاه علوم انسانی تهران
 • 1394
  حضور در سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان
 • 1394
  چاپ مقاله در مجله آموزش زبان انگلیسی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
 • 1394
  حضور در کنفرانس سلت (SELT) دانشگاه صنعتی شریف
 • 1393
  حضور در سومین همایش بین المللی انسان و هویت های فراموش شده دانشگاه پیام نور مرکز شبستر

افتخارات

 • 1394
  کسب عنوان مقاله برتر در سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • حضور در کنفرانس های فرهنگی آموزشی، حضور در فعالیت های ورزشی

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مترجم زبان های انگلیسی و ترکی استانبولی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی مترجمی زبان
 • مترجم شفاهی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی مترجمی زبان
 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک ICDL

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی-کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک: ALES
 • فرانسوی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مترجم زبان های انگلیسی و ترکی استانبولی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی مترجمی زبان
 • مترجم شفاهی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی مترجمی زبان
 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک ICDL
https://.com