مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی معماري
  /دانشگاه آزاد واحد شهر ري / معدل 17

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۸۹ تا هم اکنون
  انتشارات نقش خيال
  بازاریابی و فروش/ كارمند فروش
 • اردیبهشت ۱۳۸۳ تا آذر ۱۳۸۳
  شركت ال جي
  منشي

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اينترنت
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • رفتار سازمانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • سيستم فروش بكر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com