مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه تربیت مدرس تهران
 • 1391 تا 1394
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه رازی کرمانشاه / معدل 16

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار office
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com