مختصری از من

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  انتشارات لامه- بلوار کشاورز
  مالی و حسابداری/ ابزار الات-میدان حسن اباد

  توضیحات: چاپ وتکثیر مجلات و فرستادن به شهرستان

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم کامپیوتر
https://.com