مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
  گرایش معماری کامپیوتر /دانشگاه تهران / معدل 17.61

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۴
  وزارت علوم تحقیقات و فناوری
  سخت افزار و شبکه/ کارشناس شبکه
 • فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۳
  مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه تهران
  سخت افزار و شبکه/ کارشناس و مشاور شبکه
 • فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۲
  پرشین مرآت
  سخت افزار و شبکه/ کارشناس IT

سوابق آموزشی پژوهشی

 • دو مقاله در کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران یک مقاله در کنفرانس برق ایران

پروژه ها

 • طراحی شبکه وایرلس دانشکده حقوق دانشگاه تهران
  طراح و مشاور
 • آموزش پرسنل IT دانشگاه تهران
  مدرس دوره
 • طراحی شبکه وایرلس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
  طراح و مشاور

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • پیکربندی و عیب یابی شبکه های کامپیوتری
  100% Complete
  عنوان مدرک: CCNA R&S - CCNP R&S - CCDP - CCNP TSHOOT - Windows Server 2008 lntro
 • برنامه نویسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: C/C++

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار شبیه سازی شبکه های کامپیوتری (GNS 3)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Cisco Packet Tracer
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • IOU
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Proteus
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Quartus
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ModelSim
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • پیکربندی و عیب یابی شبکه های کامپیوتری
  100% Complete
  عنوان مدرک: CCNA R&S - CCNP R&S - CCDP - CCNP TSHOOT - Windows Server 2008 lntro
 • برنامه نویسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: C/C++
https://.com