مختصری از من

به عنوان شخصی که ازروی علاقه درضمینه ی مدیریت منابع انسانی فعالیت میکنم.بسیارعلاقمندهستم تاتخصص وانگیزه ی خودراباتیم درحال توسعه ی شمابه اشتراک بگذارم.چندویژگی بارز من که می تواند در پیشبرد اهداف سازمانی شمامفیدباشد.روحیه بالای کارتیمی وتوان حل مساله وشخصیت خود انگیخته وپویابه همراه سخت کوشی تاکنون درموفقیت های روزافزونم می باشد.

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1391
  کارشناسی مهندسی کشاورزی
  گرایش زراعت واصلاح نباتات /دانشگاه آزاد مشهدواحدگلبهار / معدل 14

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شوراءجمهوری اسلامی ایران
  منابع انسانی و آموزش/ عضوشوراءروستا

  توضیحات: حل مشکات مردم ،ایجادشتغال برای جوانان روستا،احیای مسجدوپیگیری آسفالت روستا
  ریاست شوراء

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • مدیریت وحسابداری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری

دانش تخصصی

 • خرید و تدارکات ومسلط به کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: ICDL

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • خرید و تدارکات ومسلط به کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
https://.com