مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1394 تا هم اکنون
    کارشناسی معماری
    گرایش کارشناسی معماری /دانشگاه آموزش عالی فردوس
https://.com