مختصری از من

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۴
  موسسه اعزام دانشجو
  مالی و حسابداری/ کارمند اداری
 • اردیبهشت ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۲
  موسسه یوسیمس
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر و انجام امور مالی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  تدریس خصوصی شیمی مقطع دبیرستان

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • حسابداری (Accounting)
  80% Complete
  عنوان مدرک: حسابداری

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار هلو
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری (Accounting)
  80% Complete
  عنوان مدرک: حسابداری
https://.com