مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد واحد استهبان / معدل 16

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مهارت های هفت گانه ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Dreamweaver
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visual Studio Ultimate
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • content management (مدیریت محتوا)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Autodesk 3ds Max
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visual Studio Ultimate
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهارت های هفت گانه ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Dreamweaver
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visual Studio Ultimate
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • content management (مدیریت محتوا)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com