مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1390
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش - /دانشگاه پیام نور ساری / معدل 15.41

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  کانون تبلیغات نقش جهان
  مسئول دفتر/ مدیر داخلی

دانش تخصصی

 • استاندارد ISO 9001
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Primavera
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Project
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک بین المللی
 • Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CorelDRAW
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • استاندارد ISO 9001
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com