مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1390
  کارشناسی مهندسي چاپ
  گرایش فني مهندسي /دانشگاه علمي كاربردي
 • 1386 تا 1388
  فوق دیپلم امور تكميلي
  گرایش چاپ /دانشگاه علمي كاربردي
 • 1377 تا 1379
  فوق دیپلم كامپيوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد قزوين

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۶ تا هم اکنون
  پویا هنر نوین
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ مدیر کارخانه
 • اسفند ۱۳۹۵ تا خرداد ۱۳۹۶
  چاپ آقا
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ مدیر تولید
 • آبان ۱۳۸۵ تا شهریور ۱۳۹۵
  چاپ آزادگان
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ مدير كار خانه
 • دی ۱۳۸۰ تا آبان ۱۳۸۵
  ناژگرافيك
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ سرپرست
 • دی ۱۳۷۹ تا دی ۱۳۸۱
  ليتوگرافي ناجا
  هنر/طراحی/ سرپرست

  توضیحات: دوران سربازي

 • تیر ۱۳۷۷ تا دی ۱۳۷۹
  ليتوگرافي موج
  هنر/طراحی/ سرپرست

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مديريت صنعتي
  100% Complete
  عنوان مدرک: سازمان مدريت
 • مدريت بهران
  100% Complete
  عنوان مدرک: سازمان مديريت
 • مدريت كارخانه
  100% Complete
  عنوان مدرک: سازمان مدريت
 • pneumatic
  100% Complete
  عنوان مدرک: festo
 • Hydraulic
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه تجربي
 • Network
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه تجربي
 • برق و الکترونیک
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه تجربي
 • ساخت ماشين آلات
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه تجربي
 • کارشناسی چاپ
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه تجربي
 • چاپ افست رول و تخت
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه تجربي
 • چاپ فلكسو و هليو
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه تجربي

ابزار و نرم افزار

 • CorelDRAW
  100% Complete
  عنوان مدرک: تجربي ليتوگرافي
 • Microsoft Office
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه
 • Adobe Illustrator
  100% Complete
  عنوان مدرک: تجربي ليتوگرافي
 • Adobe Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک: تجربي ليتوگرافي
 • ُSAP
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • پارسیس
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی تدبیر
  100% Complete
  عنوان مدرک: تدبیر
 • نرم افزار همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مديريت صنعتي
  100% Complete
  عنوان مدرک: سازمان مدريت
 • مدريت بهران
  100% Complete
  عنوان مدرک: سازمان مديريت
 • مدريت كارخانه
  100% Complete
  عنوان مدرک: سازمان مدريت
 • pneumatic
  100% Complete
  عنوان مدرک: festo
 • Hydraulic
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه تجربي
 • Network
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه تجربي
 • برق و الکترونیک
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه تجربي
 • ساخت ماشين آلات
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه تجربي
 • کارشناسی چاپ
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه تجربي
 • چاپ افست رول و تخت
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه تجربي
 • چاپ فلكسو و هليو
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه تجربي
https://.com