مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات
  گرایش میدان /دانشگاه دانشگاه ارومیه / معدل 16
 • 1385 تا 1391
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش مخابرات /دانشگاه دانشگاه ارومیه

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  تدریس دروس آزمایشگاهی از جمله الکترونیک مدار۲ اندازگیری فیزیک۲ مدارمنطقی در دانشگاه ارومیه

پروژه ها

 • 1395
  طراحی و شبیه سازی لامپ سوپر رلترون
 • 1394
  طراحی شبیه سازی و ساخت آنتن مایکرواستریپ با امکان حذف باند
 • 1393
  طراحی شبیه سازی و ساخت شیفت دهنده فاز با ساختار SIW

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

ابزار و نرم افزار

 • Mikrotik
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • HFSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CST Studio Suite
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • step7
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Altium Designer
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Autodesk 3ds Max
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD Electrical
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Vmware workstation
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MTCNA
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MTCWE
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network+
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برق صنعتی پیشرفته
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان فنی و حرفه ای
 • PLC S7 300400
  80% Complete
  عنوان مدرک: سازمان فنی و حرفه ای
 • Telecommunications systems (سیستمهای مخابراتی)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی برق- مخابرات
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com