مختصری از من

توانایی کار با دستگاه جذب اتمی شعله ای، HPLC، GC را دارا می باشم. روشهای فتومتری آشنا هستم و با دستگاه اسپکتروفتومتر کار کرده ام و به عنوان دستیار در آزمایشگاه دستگاهی به آموزش دانشجویان کارشناسی مشغول بوده ام.
همچنین دوره کارآموزی خود را در مجتمع دخانیات گیلان گذرانده ام.

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد شیمی
  گرایش تجزیه /دانشگاه گیلان / معدل 16.63
 • 1388 تا 1392
  کارشناسی شیمی
  گرایش کاربردی /دانشگاه گیلان / معدل 16.22

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com