مختصری از من

روراست-صاف و صادق- خیلی رک-شاداب و اهل ورزش(حرفه ای دوچرخه سواری و کوهموردی)-شوخ طبع-عصبانی نمیشم ولی خدا نکنه که عصبانی بشم.
مسئولیت پذیر و وظیفه شناس

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1389
  کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
  گرایش ترموسینتیک کاتالیست /دانشگاه صنعتی شریف / معدل 17.05
 • 1386 تا 1388
  کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
  گرایش صنایع پیشرفته غذایی /دانشگاه آزاد / معدل 16.32
 • 1381 تا 1385
  کارشناسی مهندسی شیمی
  گرایش پالایش نفت و گاز /دانشگاه آزاد / معدل 14.56

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  مهندسین مشاور راینه داران
  مهندسی شیمی/ کارشناس ارشد مهندسی
 • شهریور ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۳
  کوثران نوین آبادان
  سرپرست مناقصات و مهندسی
 • مهر ۱۳۸۹ تا شهریور ۱۳۹۲
  مهندسین مشاور سازه پردازی
  مهندسی شیمی/ کارشناس فرایند و ایمنی
 • تیر ۱۳۸۶ تا آذر ۱۳۸۹
  صنایع شیشه گیلان
  مهندسی شیمی/ سرپرست واحد مهندسی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  - بررسي عملیات مركاپفینینگ_شیرین سازی گاز مایع و جداسازی COS -پروژه كارشناسي - Optimization of Naphtha Steam Cracking Conditions for Production of Light Olefins by Statistical Design of Experiments and genetic algorithm پروژه كارشناسی ارشد - دانشگاه صنعتی شریف( modeling - ساخت و مدلسازی نمونه آزمایشگاهي روكشهای خوراكي غذایي بر روی میوه ها و سبزیجات )پروژه كارشناسي ارشد-دانشگاه آزاد
 • 1387
  ارائه مقاالت متعدد در كنفرانس بین المللي مهندسي شیمي- جزیره كیش و كنفرانس بین المللي مالدیو و مالزی وكره جنوبي ،كنفرانس بین المللي مهندسي بیوتکنولوژی و بیوراكتورهای دارویي كشور اتریش و كنفرانس بین المللي مهندسي شیمي كشور هلند و كنفرانسهای بین المللي دیگراز جمله كشور های اسلواكي و چیزای لهستان.
 • 1386
  ارائه مقاالت متعدد در كنفرانس بین المللي مهندسي شیمي- جزیره كیش و كنفرانس بین المللي مالدیو و مالزی وكره جنوبي ،كنفرانس بین المللي مهندسي بیوتکنولوژی و بیوراكتورهای دارویي كشور اتریش و كنفرانس بین المللي مهندسي شیمي كشور هلند و كنفرانسهای بین المللي دیگراز جمله كشور های اسلواكي و چیزای لهستان.

پروژه ها

 • 1392
  Process calculation ( line sizing , PSV sizing gas & steam, sizing of horizontal vent flar ko-drum)/ horizontal multimedia filter,flar ko-drum sizing/sizing horizontal 3phase separator.
  EXPERT
 • 1392
  مطالعات HAZOP -خط لوله گاز بصره عراق
  کارشناس ارشد
 • 1391
  تهیه HSE PLAN پروژه قم IGAT2
  کارشناس ارشد
 • 1391
  مطالعات و امکان سنجي آلودگي های زیست محیطي پروژه پتروشیمي چابهار
  کارشناس ارشد
 • 1390
  پروژه توسعه هوای پاک سد زاینده رود
  کارشناس
 • 1390
  تهیه HSE PLAN بخش نفت و گاز ) شركت سازه پردازی ایران
  کارشناس
 • 1387
  پروژه توسعه هوای پاک NGL ) كاهش گاز های ارسالي به فلر
  ;کارشناس فرایند
 • 1387
  پروژه توسعه هوای پاک پتروشیمي شیراز CO2 RECOVERY
  کارشناس

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • توسعه مکانیزم هوای پاک - CDM
  100% Complete
  عنوان مدرک: NPC TRAINING,
 • HSE , HAZOP,Air Pollution
  100% Complete
  عنوان مدرک: sharif university training-HSE CONGRESS
 • پایش و بازیابی گازهای ارسالی به فلر
  100% Complete
  عنوان مدرک: NPC
 • مدیریت ریسک و آنالیز ریسک صنعتی
  100% Complete
  عنوان مدرک: NPC
 • مهندسی کاتالیست (ساخت و تولید،بازیابی و بارگذاری )
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • EPC PROJECT
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازرگانی بین الملل
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با مبانی فراوری و انتقال گاز
  60% Complete
  عنوان مدرک: NPC

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • HYSYS
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: TOEFL IBT
دانش تخصصی
 • توسعه مکانیزم هوای پاک - CDM
  100% Complete
  عنوان مدرک: NPC TRAINING,
 • HSE , HAZOP,Air Pollution
  100% Complete
  عنوان مدرک: sharif university training-HSE CONGRESS
 • پایش و بازیابی گازهای ارسالی به فلر
  100% Complete
  عنوان مدرک: NPC
 • مدیریت ریسک و آنالیز ریسک صنعتی
  100% Complete
  عنوان مدرک: NPC
 • مهندسی کاتالیست (ساخت و تولید،بازیابی و بارگذاری )
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • EPC PROJECT
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازرگانی بین الملل
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با مبانی فراوری و انتقال گاز
  60% Complete
  عنوان مدرک: NPC
https://.com