مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1387 تا 1392
    کارشناسی مکانیک
    گرایش حرارت و سیالات /دانشگاه آزاد سمنان / معدل 12.5
https://.com