مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی برق
  گرایش كنترل /دانشگاه آزاد تهران جنوب

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۵ تا اردیبهشت ۱۳۹۶
  شركت به پارس افرند ساويس
  مالی و حسابداری/ مسؤل دفتر مالى كمك حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com