مختصری از من

پیشینه شغلی

  • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
    سرایداری آموزش وپرورش هستم.دنبال شغل نگهبانی
    فرهنگی سرایدار

    توضیحات: آخرین مدرک تحصیلی دیپلم..

https://.com