مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد
  /دانشگاه / معدل 18.5
 • 1379 تا 1395
  کارشناسی ارشد
  /دانشگاه

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  بازاریابی و فروش/
 • فروردین ۱۳۷۹ تا فروردین ۱۳۹۵
  بازاریابی و فروش/
 • فروردین ۱۳۷۹ تا فروردین ۱۳۹۵
  بازاریابی و فروش/

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  20% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • ترکی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com