مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 17.35

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۷ تا فروردین ۱۳۹۵
  آسا پردازش راد
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ مدیریت عامل

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1391
  تدریس دروس تخصصی نرم افزار ( دانشگده سما تربت جام)

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Adobe Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • c#
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visual Studio Ultimate
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Web Design (طراحی وب)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی NET.
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe After Effects
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • unity
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network+
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Android
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازاریابی محتوا
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت پروژه های نرم افزاری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing Management (مدیریت بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Adobe Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • c#
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visual Studio Ultimate
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Web Design (طراحی وب)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی NET.
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe After Effects
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • unity
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network+
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Android
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازاریابی محتوا
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت پروژه های نرم افزاری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing Management (مدیریت بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com